top of page

EMBRYO DISPOSITIE OVEREENKOMSTEN

Beoogde ouders met gecryopreserveerde embryo's kunnen ervoor kiezen om een overeenkomst voor het ter beschikking stellen van embryo's op te stellen waarin staat wat er met hun embryo's zal gebeuren in geval van overlijden of scheiding.

Voor gehuwde paren kunnen overeenkomsten voor het ter beschikking stellen van embryo's bepalen welke partij de voogdij over en controle over de ingevroren embryo's behoudt bij hun scheiding.

Embryo-beschikbaarheidsovereenkomsten kunnen ook betrekking hebben op wat er met hun embryo's zal gebeuren in het geval van hun dood, inclusief het sturen van de embryo's die worden gedoneerd aan andere koppels, gedoneerd aan medisch of wetenschappelijk onderzoek, of worden weggegooid.

DeNew Yorkse kinderbeschermingswetgeeft duidelijkheid over afspraken over embryobeschikking en de werking daarvan.

Als u ingevroren gameten of ingevroren embryo's heeft en u bent van plan om te trouwen, overweeg dan om een huwelijkse voorwaarden op te stellen waarin uw ingevroren embryo's/gameten worden geregeld.

bottom of page