top of page
Happy gay couple with child through surrogacy in New York

OUDERSCHAP BESTELLINGEN

Ouderschapsbevelen of vonnissen van ouderschap zijn gerechtelijke bevelen die de beoogde ouder(s) veiligstellen staat, rechten en plichten als de wettelijke ouder(s) van het kind(eren).  Parentage Orders kunnen worden verkregen door beoogde ouders die een kind hebben verwekt door middel van geassisteerde voortplanting.

MAINE

De Maine Parentage Act zet acht hoofdmechanismen uiteen voor het vaststellen van ouderschap inclusief feitelijk afstamming en afstamming door geassisteerde voortplanting.

NEW YORK

De Child Parent Security Act heeft de weg naar het veiligstellen van wettelijk ouderschap vereenvoudigd voor personen, ongehuwde paren en koppels van hetzelfde geslacht in New York die een kind hebben verwekt door middel van geassisteerde voortplanting.

 

Janene heeft ervaring met het indienen van verzoekschriften bij de rechtbanken in Maine en New York,voorafgaand aan de geboorte van het kind, om de namen van de wensouder(s) op de geboorteakte van het kind te laten plaatsen en hun wettelijke afstamming vast te stellen op het moment van geboorte.  Dit wordt een pre-birth order genoemd.  

 

Oleaga Law LLC helpt klanten ook bij het veiligstellen van ouderlijke rechten na de geboorte door middel van bestellingen na de geboorte, adopties door tweede ouders en adopties door stiefouders.

bottom of page